71 306 76 01
ul. Krystyny i Mariana Barskich 29/, 54-115 Wrocław
nfz Przejdź do strony centrum Pobierz wyniki

Przekazywanie kart uodpornienia pomiędzy placówkami

Dokładnie precyzuje to  § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych: w przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienia ochronne, zapewniając ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

 

Rodzice dziecka posiadają dokumentację zewnętrzną w postaci książeczki szczepień, zawierającą informacje dotyczące wykonanych szczepień ochronnych.
Karta uodpornienia jest dokumentacją wewnętrzną. Obieg oryginału karty uodpornienia jest opisany przepisami prawa.

Wg stanowiska Głównego Inspektowa Sanitarnego zdarzająca się jeszcze nieprawidłowa praktyka wydawania oryginałów kart uodpornienia rodzicom/opiekunom dzieci w celu przekazania innemu podmiotowi narusza w/w przepisy i zagraża wiarygodności danych z nadzoru o stanie zaszczepienia populacji.

Mając powyższe na uwadze nie istnieją prawne podstawy dla wydawania kart uodpornienia dzieci rodzicom tych dzieci.

Wobec powyższego Centrum Zdrowia Mama i Ja  przekazuje karty uodpornienia dzieci za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym, do placówki POZ wskazanej na piśmie przez rodziców/ opiekunów dziecka, bądź w odpowiedzi na wystąpienie o przekazanie karty uodpornienia przez nową placówkę POZ .

Jak dojechać

Filia Centrum Zdrowia Mama i Ja
Podstawowa Opieka Zdrowotna
  Krystyny i Mariana Barskich 29
54-115 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 9:00-18:00
T:  71 3067601

  rejestracja@centrummamaija.pl

 

Centrum Zdrowia Mama i Ja
Specjalistyczne poradnie ginekologiczno-położnicze
  Rajska 71
54-028 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00-21:30
T: 71 3067600 (specjalistyka)
T: 71 3067602 (ginekologia)

  rejestracja@centrummamaija.pl
Szybki kontakt
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, a my skontaktujemy się z Tobą