71 306 76 01
ul. Krystyny i Mariana Barskich 29/, 54-115 Wrocław
nfz Przejdź do strony centrum Pobierz wyniki

Zasady dotyczące rejestracji

1. Ogólne zasady rejestracji.

 •   Rejestracja pacjentów na porady do lekarza POZ odbywa się na dzień bieżący, od poniedziałku do piątku
 •   Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej
 •   Rejestracja telefoniczna możliwa jest od godz. 8 do 18 od poniedziałku do piatku pod numerem telefonu : 71 306 76 01
 •   Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osób trzecich prowadzona jest w godzinach pracy w przychodni przy ul. Krystyna i Mariana Barskich 29  
 •   Na Teleporady obowiązuje taki sam system rejstracji jak na wizyty osobiste
 •   Na porady do Podstawowej Opieki Zdrowoatnej nie ma możliwości rejestracji on-line

W przypadku, kiedy pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę, zobowiązany jest  powiadomić przychodnię odpowiednio wczesniej o fakcie rezygnacji z wizyty, wówczas zarezerwowane miejsce zostanie  wykorzystane przez inną potrzebującą osobę.

 

2. Ważne informacje.

 • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ oraz potwierdzone w systemie eWUŚ prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Rejestracja do lekarza POZ w danym dniu odbywa według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.
 • W przypadku wystąpienia  schorzenia przewlekłego świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
 • Jeżeli pacjent wymaga stałego stosowania produktu leczniczego ,a informacje dotyczące przyczyny jego stosowania są zawarte w dokumentacji medycznej, wówczas możliwe jest wystawienie recepty bez konieczności wizyty osobistej. Pacjent powinien zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia w taki sm sposób jak przy rejestracji lub drogą mailową  na adres : rejestracja@centrummamaija.pl . Pacjent ma obowiązek odpowiednio wcześniej wystąpić z wnioskiem o receptę, zamówienia są realizowane według kolejnosci zgłoszeń.      
 • Przypominamy, że lekarz POZ może wystawić receptę na kontynuację leków zleconych przez innego specjalistę , o ile lekarz specjalista wystawi  dokument informujący lekarza POZ o konieczności przyjmowania przez pacjenta danego leku na stałe.
 • Lekarz POZ nie wystawia skierowań na badania laboratoryjne lub diagnostyczne na polecenie innego lekarza. Każde dodatkowe badanie, które wymagane jest w poradni specjalistycznej powinno być zlecone przez lekarza specjalistę.

Jak dojechać

Filia Centrum Zdrowia Mama i Ja
Podstawowa Opieka Zdrowotna
  Krystyny i Mariana Barskich 29
54-115 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 9:00-18:00
T:  71 3067601

  rejestracja@centrummamaija.pl

 

Centrum Zdrowia Mama i Ja
Specjalistyczne poradnie ginekologiczno-położnicze
  Rajska 71
54-028 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00-21:30
T: 71 3067600 (specjalistyka)
T: 71 3067602 (ginekologia)

  rejestracja@centrummamaija.pl
Szybki kontakt
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, a my skontaktujemy się z Tobą