71 306 76 01
ul. Krystyny i Mariana Barskich 29/, 54-115 Wrocław
nfz Przejdź do strony centrum Pobierz wyniki

Ważna informacja dotycząca przekazywania kart uodpornienia dziecka

Ważna informacja dotycząca przekazywania kart uodpornienia dziecka

Przypominamy , że w sytuacji, gdy opiekun zmienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla swojego dziecka (w ramach NFZ) - nie może osobiście odebrać  karty uodpornienia dziecka .
Rodzice dziecka posiadają dokumentację zewnętrzną w postaci książeczki szczepień,zawierającą informacje dotyczące wykonanych szczepień ochronnych.
Karta uodpornienia jest dokumentacją wewnętrzną. Obieg oryginału karty uodpornienia jest opisany przepisami prawa.

Dokładnie precyzuje to  § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych: w przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienia ochronne, zapewniając ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.
Mając powyższe na uwadze nie istnieją prawne podstawy dla wydawania kart uodpornienia dzieci rodzicom tych dzieci.

Informujemy zatem, że  Centrum Zdrowia Mama i Ja  przekazuje karty uodpornienia dzieci za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym, do placówki POZ wskazanej na piśmie przez rodziców/ opiekunów dziecka, bądź w odpowiedzi na wystąpienie o przekazanie karty uodpornienia przez nową placówkę POZ .

Jednocześnie prosimy, aby w sytuacji odwrotnej, kiedy opiekunowie złożyli do naszej placówki deklarację wyboru lekrza POZ i chcieliby dostarczyć kartę uodpornienia swojego dziecka - że adresem do obiegu korespondencji jest adres siedziby głównej naszej placówki : 54-028 Wrocław, ul.Rajska 71.

Każda korespondencja, która adresowana jest na filię przy u. K.i M.Barskich 29 - przez placówkę pocztową wracana jest do nadawcy.

Jak dojechać

Filia Centrum Zdrowia Mama i Ja
Podstawowa Opieka Zdrowotna
  Krystyny i Mariana Barskich 29
54-115 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 9:00-18:00
T:  71 3067601

  rejestracja@centrummamaija.pl

 

Centrum Zdrowia Mama i Ja
Specjalistyczne poradnie ginekologiczno-położnicze
  Rajska 71
54-028 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00-21:30
T: 71 3067600 (specjalistyka)
T: 71 3067602 (ginekologia)

  rejestracja@centrummamaija.pl
Szybki kontakt
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, a my skontaktujemy się z Tobą